یکشنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۴

هفت آخوند فیضیه قم رکورد جهانی حماقت و بلاهت را شکستند!

 هفت آخوند فیضیه قم رکورد جهانی حماقت و بلاهت را شکستند!


هفت آخوند مدرسه علمیه فیضیه قم برای اولین بار در دنیا توانستند رکورد شکن شوند و اسم خود را در کتاب گینس به ثبت برسانند !!

البته این هفت آخوند یا آخوندک توانستند با کاشتن درختی در عمق ۴۰ متری آب رکورد ۳۷/۵ متری اندونزیا ئی ها در این رشته از بلاهت را بشکنند و عمق جهالت را ۲/۵  متر افزایش دهند و پایین تر ببرند !!


واقعا خیلی فهم و شعور میخواهد که انسانی ( یا انسان نماهائی بنام آخوند ) با صرف هزینه و تلف کردن وقت آن هم درست در این روزگار که مردم بخاطر آلودگی هوا که یکی از دلایل آن کمبود فضای سبز و درخت میباشد دارند جان میدهند و میمیرند بروند در عمق ۴۰ متری کف دریا درخت نخل بکارد و این کار را هم به اسم پیامبر اسلام که هیچ احتیاجی به درخت نخل آنهم در عمق ۴۰ متری آب ندارد بزنند و از خودشان ابتکار در کنند !!


[[   ایرنا - همزمان با سالروز ولادت پیامبر هفت تن از غواصان حوزه عملیه قم، یک درخت نخل را با شعار پیامبر اسلام پیام آور رافت و مهربانی، در عمق 40 متری آب های خلیج فارس کاشتند. پیش از این رکورد، کاشت درخت در عمق دریا 37 و نیم متر بود که در اندونزی به ثبت رسیده بود]]


بگو آخر گاگول های از خدا بیخبر , ای مظاهر پلیدی و بی خیری , با کدام عقل و با کدام فهم و شعور و بنابر کدام عقیده و اعتقاد رفتید یک درخت که جایش بر روی زمین است و درختی که ریشه اش خاک را حفظ میکند و برگهایش هوا برای تنفس تولید میکند و موجودی که روزی خسته ای در زیر سایه آن استراحت میکند , را برداشتید و بردید و زیر آب  کاشتید ؟!!


خوب که چه بشود ؟


از این کار شما چه منفعتی به خدا و دین و پیامبر و ائمه و مردم و محیط زیست میرسد ؟


ای مرده شور قیافه آن مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی و نوری همدانی و مابقی آن فسیل های فیضیه را ببرند که انگلهای بی خاصیت و مزاحم و پلید و پلشتی چون شما پرورش ندهند , هزینه اینکار را از کجا آوردید و تهیه کردید ؟


در نوشته های خودتان که مینویسید از بی پولی از عقبتان در میاورید و میخورید که از گشنگی نمیرید  و به درک واصل نشوید , هان ؟!!


ای مرده شور آن ترکیب هر هفت نفرتان را ببرند , این کار یا ارواح عمه تان , این وظیفه , این ارشاد و راهنمائی مردم به کدام سمت است و به جانب چه چیز و چه کسی هست ؟


ارواح شکم تان فکر میکنید پیامبر کلی از اینکار احمقانه شما خوشحال شده و حال کرده است ؟


بخدا اگر جای استاد و رئیس تان در فیضیه بودم دستور میدادم که شما هفت گاگول خاک بر سر چهل روز و در هر روز چهل درخت مثل آدم بر روی زمین بکارید تا شاید خداوند از از غفلت او و بلاهت شما بگذارد و همگی شما را ببخشد ...


ولی شانس آوردید چون اگر واقعا دست من بود که دستور میدادم هر هفت نفر شما را با همان عبا و عمامه ببرند در عمق چهل متری آب در کنار همان درخت بکارند تا درس عبرتی برای آخوندهای دیگر شوید...گاگول های بی خاصیت مفتخور! 


  
ارسال یک نظر