سه‌شنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۴

پرش قهرمانانه کودک ایرانی , پرشی کاملا اصولی و علمی و استادانه !

                    پرشی کاملا اصولی و علمی و استادانه

نمیدانم این پسر بچه چند ساله است و در کجا و چگونه پرش و پریدن را یاد گرفته ؟

ولی بی تردید این بچه  , یا زیر نظر یک مربی و متخصص ورزش دو میدانی ( دهگانه ) و یا یک قهرمان پرش طول آموزش پرش و پریدن را دیده و یا بصورت ذاتی دارای استعداد شگرفی در این رشته ورزشی میباشد !


اگر باور ندارید به تشابه بسیار عجیب پرش این کودک و حالت اوج گرفتن و مخصوصا حالت فرود آمدن او با حالت اصولی و علمی نقاشی و عکسهای این پرش دقت کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید , آنگاه پی خواهید برد که این پرش کاملا اصولی و علمی و استادانه هست.


 و این بچه بدون شک لایق کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای این رشته در آینده ای نه چندان دور میباشد.     

          


 
 
                                           

 



                

 

 در عکس های سوم و چهارم  پرش کودک به حالت دستان و بدن و پاهای او را نگاه کرده و سپس آنرا با حالت قهرمانان این رشته ورزشی در عکس ها مقایسه کنید !!



 
ارسال یک نظر