یکشنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۴

برادران , لطفا شور حسینی برتان ندارد ...!

             برادران , لطفا شور حسینی برتان ندارد ...!از آنجاییکه ‏رعناحربی‬ ، بازیگر لبنانی در صفحه توییتر خود خطاب به فردی که پرچم سعودی را از کنسولگری عربستان در مشهد پایین کشیده است. نوشته :

 «پیدات می کنم و باهات ازدواج می کنم»!!

لذا از کلیه برادران ارزشی و غیر ارزشی و خودسر و بی سر و بسیجی و حزباللهی  تقاضا میشود که ؛


لطفا شور حسینی برتان ندارد و خیال نکنید هر کجا پرچم عربستان را دیدید و پایین بکشید , هنر پیشه های لبنانی قربان صدقه تان میروند و خواهان ازدواج با شما میشوند , چون اگر کمی فهم داشته باشید و دقت کنید با نگاهی به عکس این خانم رعنا خانم مطمئن باشید که تازه اگر شما را پیدا کند و با شما ازدواج بنماید , این اول بدبختی شماست !!

چرا  که با چنین زن بی آبرو و لخت و پتی , بی تردید شما باید دم در خانه ای در جنوب لبنان یا کرانه باختری بنشینید و ژتون بفروشید و از درگیری مشتری ها در صف جلوگیری کنید ...!!


پس هول نشوید و شور حسینی برتان ندارد ... از من گفتن بود !
  


                     

هیچ نظری موجود نیست: