سه‌شنبه، دی ۲۲، ۱۳۹۴

لیوان وضو و آفتابه های طهارت

                             لیوان وضو و آفتابه های طهارت


مشکل کم آبی سبب شد که دینمداران هم به فکر صرفه جوئی در مصرف آب بیفتند و راهکارهائی برای صرفه جوئی آب از خود ارائه دهند !

اولین راهکار این افراد طرح و ساخت " لیوان وضو" میباشد که برای اولین بار در یکی از مساجد شهر یزد اجرا شد .


طرحی که در آن نمازگزاران باید با یک لیوان آب وضوی کامل بگیرند !!


هر چند که هر طرحی برای صرفه جوئی آب قابل تقدیر است , اما آیا بنظر شما احمقانه نیست که هر نمازگزار برای گرفتن طهارت , در خفا دو سه آفتابه آب ( که همان آب قابل شرب میباشد)  را برای شستن مقعد خود و گرفتن طهارت استفاده کند و آنگاه در ظاهر و در انظار بیاید و با یک لیوان آب وضوی کامل بگیرد ؟!!


و لابد پیش خودشان خیال میکنند که تمام تلاش و کوشش خود را برای صرفه جوئی در آب انجام داده اند و خدا هم از آنها راضی میباشد !


(( آقایان آن همه روش ها و طرح های اساسی و اصولی صرفه جوئی در مصرف آب را مسکوت گذاشتند و این یکی را در بوق و کرنا میکنند ! )) 


اما این ابتکار ( لیوان وضو ) سبب شد که به این فکر بیفتیم که واقعا یک نماز گزار در سال چند لیتر آب را صرف گرفتن وضو میکند؟

اگر به وضو گرفتن یک نمازگزار دقت کرده باشید او درست از زمانیکه شیر آب را باز میکند تا کشیدن مسح پا , آن شیر آب باز و بی وقفه آب از آن خارج میشود ...


حال خودتان قضاوت کنید که چند لیتر آب تا پایان وضو و بستن شیر آب صرف وضو گرفتن آن شخص میگردد ؟


ولی ما در کمال خوشبینی و خوشخیالی مصرف هر نفر را ۲ لیتر در نظر میگیریم در یک شبانه روز میشود ۶ لیتر برای نماز صبح و ظهر و شب و در ماه میشود ۱۸۰ لیتر و در سال میزان مصرف آب برای وضوی یک نمازگزار میشود ۲۱۹۰ لیتر آب ... البته این مقدار شامل وضو گرفتن های مجدد که وضوی نمازگزار به انحاء مختلف باطل گردیده نمیشود !!


خوب , اگر ما فقط نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور را نماز خوان و نماز گزار بدانیم میشود ۴۰ میلیون نفر که باید در رقم ۲۱۹۰ لیتر آب مصرفی سالیانه  وضو ضرب کنیم که حاصل آن میشود :     ۸۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰  لیتر آب که در سال صرف گرفتن وضوی نمازگزاران عزیز میشود !!


 واقعا وقاحت میخواهد که برخی آخوندها بر بالای منبر دلیل خشکسالی و بی آبی را گناه و نماز نخواندن امثال من میدانند!!
                    خیلی رو میخواد , واقعا ....


              

 
ارسال یک نظر