شنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۴

امان از دست این برادران احمق و نادان ما !

                  امان از دست این برادران احمق و نادان ما !برادران ارزشی و بسیجی و حزباللهی ما در اینجا و کلیه ریشوهای بیشعور در سرتاسر جهان اسلام , دیدید چه کار کردید ؟

آخر شما کی میخواهید آدم بشوید و دست از این حماقت و نادانی بردارید؟


خوب شد ؟ خوشتان آمد ؟


دیدید با این همه خودشیرینی و پشتک و معلق زدن برای آخوندها , آخر هم داد خودشان را درآوردید !


خاک بر سرتان بکنند که داد امامی کاشانی را هم در آوردید و به همه شما گفت :
احمق , نادان ...!


این همه ما به شما با زبان خوش و پنهانی گفتیم : آدم باشید و دست از این جنقولک بازی ها بردارید , ولی انگار نه انگار و حرف ما داخل کله خرتان نرفت که نرفت...


حالا بخورید , بخورید و مثل الاغ کیف کنید , دیدید امامی کاشانی چطور سکه یه پولتان کرد ؟


بععععله ... همان امامی کاشانی که به ما هیچی نگفت ولی به شما گفت : نفهم , نادان ...


ایناها ...نگاه کنید:


[[  امامی کاشانی: در حمله به سفارت عربستان افراد نادان و احمق حضور داشتند ]]


منبع خبر :  http://www.parsine.com/fa/news/268997/امامی-کاشانی-در-حمله-به-سفارت-عربستان-افراد-نادان-و-احمق-حضور-داشتند  

بله , همان آیتالله امامی کاشانی که خطیب نماز جمعه هست و حرفهایش را گوش میکردید و پشت سرش نماز جمعه میخواندید از همان تریبون نماز جمعه به شما گفت : احمق , نادان , ولی به ما چیزی نگفت .

حرف ما را گوش نکردید دیگر ...


هر چه ما داد زدیم , خواهش کردیم , قسم دادیم که ای برادران تورو خدا , تورو به حضرت عباس بفهمید که احمق و نادان هستید , ولی گوش نکردید که نکردید !


حالا بفرما , حتما باید از پشت بلند گو و از یک تریبون رسمی به شما بگویند که احمق و نادان هستید ؟


دیدید , حالا باورتان شد ؟


حتما باید از پشت تریبون نماز دشمن شکن جمعه به همان دشمنان ثابت کنند که شما احمق و نادان هستید؟


اوهوی ....برادران ارزشی و حزباللهی , فکر نکنید امامی کاشانی همینجوری یک حرفی زده و گفته و رفته  ...نه !!


همان امامی کاشانی که به شما گفت : احمق , نادان و به ما هیچی نگفت , برای اثبات حماقت و نفهمی شما از حضرت امام جعفر صادق هم حدیث و روایت آورده , توجه کنید :


[[ خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه های دوم نماز با بیان اینکه در حمله به سفارت عربستان در ایران افراد نادان نیز حضور داشتند، اظهار کرد: امام صادق (ع) می فرمایند از رفاقت با احمق دوری کن که می خواهد به تو نفع برساند اما ضرر می‌رساند . ( همان منبع )]]


بدبخت ها , ما از لحاظ سطح فرهنگ اجتماعی به شما گوشزد میکردیم که احمق و نادان و نفهم و گاگول هستید و این صفات شما را برمیشمردیم ولی امامی کاشانی با همان روایات و احادیثی که خودتان به آن اعتقاد دارید و گاهی برای ما بلغور میکنید , همه آبرو و حیثیت نداشته شما را برباد داد و به دنیا و آخرت همه شما رید ...!!


آخر ای برادران ریشوی بیشعور من , کی میخواهید بفهمید که اگر ما هم چیزی میگوئیم بخاطر خود شماست و خیر و صلاح شما را میخواهیم ...


ولی چپ رفتید و راست آمدید و هی به ما فحش دادید و گفتید : توهین نکن , توهین نکن , به ارزش ها و اعتقادات ما توهین نکن ...


بفرما , ببینم حالا مردش هستید که بروید به همین آقای امامی کاشانی بگویید احمق و نادان خودت هستی و به اعتقادات ما توهین نکن ؟!


خلاصه که مراجع گرانقدر و و آیات عظام  محترم و خطیبان و امامان جمعه و اینا ...همگی به شما گفتند احمق , نادان  ولی به ما هیچی نگفتند ....


برید حالشو ببرید و خوش باشید   من الله التوفیق 

   
 
ارسال یک نظر