یکشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۳

انصراف خودخواسته ازدریافت یارانه و شگرد جدید جمهوری اسلامی

انصراف خودخواسته ازدریافت یارانه و شگرد جدید جمهوری اسلامی
آیا تابحال به این فکر کردید که چرا حکومت و دولت جمهوری اسلامی که ماهیت آن برای همه آشکار و مشخص است بر خلاف دیگر موارد برای انصراف و عدم دریافت یارانه از جانب مردم متوسل به روشی دمکرات و قانونی و  مردم مدار شده و این حق انتخاب را به مردم داده و بعهده خود آنها  گذاشته است ؟

واقعا عجیب نیست حکومتی که هرگز و هیچگاه درهیچ موردی نظر و رای مردم را مد نظر نداشته و به آن اهمیت نداده و به انتخاب آنها وقعی ننهاده و همیشه در  پرده و خفا تصمیمات خود را گرفته و به مرحله اجرا گذاشته و همیشه با اعمال و تحکم و نیرنگ و فریب کار خود را پیش برده... ,

ولی در مورد یارانه ها اینگونه نرمش و انعطاف نشان میدهد و از اقشار خاص جامعه مانند هنرمندان و ادیبان و وزرا و مدیران یاری میگیرد و مردم را به همراهی و همکاری با آنها و در اصل با خودش فرا میخواند ؟

      

باید باور کنیم که گربه  زاهد و نماز خوان شده و محض رضای خدا موش نمیگیرد ؟

از آبرو و شرف و وجدان و انساندوستی و حق و حقوق که در قاموس آنها هیچ جائی ندارد و نه به آن پایبند هستند و نه برایشان اهمیتی دارد که بگذریم ,

آیا حکومتی که حرکت میلیونی مردم را جنبیدن خس و خاشاک در باد دید و فقط با نزدیک بودن نظری به نظرش , حق و درخواست قانونی مردم را به شدید ترین شکلی سرکوب کرد و سیاه را سفید نشان داد و حتی پس از درستی حرف و نظر مردم باز هم اشتباه خودرا قبول نکرد و نمیکند و هیچکس هم مسئولیت آنرا بگردن نگرفت و نمیگیرند و فقط درصدد ماله کشی و رفع و رجوع آن هستند , 

نمیتواند با همان شگرد همیشگی خودشان در انجام کار ها این یارانه ها را هم که در اصل نوعی صدقه و بذل و بخشش از جیب خودشان میدانند! به دلیل خالی بودن خزانه دولت و یا به بهانه در خطر بودن اسلام عزیز و یا بخاطر تامین مصالح و حفظ نظام و یا اصلا با یک فرمان ولایت مطلقه فقیه در قالب یک حکم حکومتی آنرا قطع کند و از زیر پرداخت آن شانه خالی کند و مطمئن باشند که آب هم از آب تکان نمیخورد و اتفاقی هم نمی افتد و اگر هم حرکتی ببیند توان مقابله با آنرا دارد ؟

  


از آنجا که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میترسد !

آیا باز هم کاسه ای زیر نیم کاسه هست ؟

آیا میخواهند از میزان نفوذ و قدرت خودشان و همکاری و اطاعت مردم آگاه شوند ؟

آیا این رفتار را باید نوعی دلجوئی و تسلای خاطر برای از دست دادن [ حق مسلم ماست ]  بدانیم ؟

آیا با این رفتار میخواهند گند و کثافت دولت قبلی را لاپوشانی و ماستمالی کنند ؟

آیا این حرکت برای سرپوش گذاشتن بر افتضاح نرمش قهرمانانه نیست ؟

آیا فقر وفلاکت مردم را باور ندارند و میخواهند کاملا از آن مطمئن شوند ؟

آیا این شگرد سنجشی برای دریافت میزان فهم و آگاهی و برداشت جامعه از وضعییت کنونی و واکنش آنها نیست ؟

آیا این رفتار بعید زمینه سازی برای پرداخت هزینه سنگینتری از جیب این ملت در آینده ای نه چندان دور نیست ؟هیچ نظری موجود نیست: