پنجشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۹۴

              جام  مرگ بر آل سعود !


اگر جمهوری اسلامی در همه موارد هم پیشرفت کرده باشد , مطمئنا در فهم و شعور کم آورده است .

 

هیچ نظری موجود نیست: