جمعه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۳

نه به اعدام , نه به اعدام ریحانه ...

نه به اعدام , نه به اعدام ریحانه ...
ریحانه جباری را اعدام نکنید .

تنها ٢٦ سال دارد که ٧ سال آن در زندان سپری شده , او را اعدام نکنید .هیچ نظری موجود نیست: