دوشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۳

همنوازی گیتاریست هائی که از گیتار کوچکترهستند !

همنوازی گیتاریست هائی که از گیتار کوچکترهستند !


کودکان تربیت شده در نظام کره شمالی !

حقیقت این است که حکومت کره شمالی با تمام بدی ها و معایبی که دارد و به آن نسبت میدهند , توانائی تربیت و پرورش چنین کودکانی را هم دارد .//                      

هیچ نظری موجود نیست: