شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۴

بنام پاک پروردگار

                       بنام پاک پروردگارپروردگارا ,

به نام تو آغاز میکنم و به یاری تو نیازمندم.


این راه بر من آسان گردان و بر سختی ها مرا فیروزی بخشای .


نیکمردان را به یاریم برانگیز و پاکدلان را به پشتیبانیم  برسان .


و بر سخنانم گوش ها را شنوا و دل ها را پذیرا ساز .


خدایا ,


چه تیره روزگاری و چه آشفته زمانی !


گروهی راه رستگاری از دست هشته اند و در بیابان گمراهی گرفتار آمدند .


بجای رهائی خویش دیگران را نیز گرفتار میخواهند و همه را بسوی خود میخوانند .


جهانیان آسایش و آزادی خود رها کرده و با پای خود بسوی دام میشتابند .

                                                      آه از این تبهکاری  ,
                                                                             دریغ از این  زیانکاری .


برآمده از سینه سوخته شادروان احمد کسروی در پیشگفتار قسمت دوم کتاب آیین 

 

هیچ نظری موجود نیست: