شنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۴

همچنان به کار خودتان ادامه دهید !

               همچنان به کار خودتان ادامه دهید !
 
 
هیچگاه از عدم همراهی و بی تفاوتی دیگران متعجب و یا خدائی نکرده مایوس و سرخورده و سرگشته نشوید !!

چرا که این برای مردم ما عادی و بنوعی عادت شده که پس از آگاهی از مطلبی مهم و مفید و موثر ,  شور و هیجان حاصله از درک آن را با تظاهر و نشان دادن توجه ساختگی خودشان به مطلبی سخیف یا جوکی مبتذل یا عکس جوجه کلاغی تخلیه کنند!

میدانید چرا ؟!

زیرا همچنان دوست دارند از " توهم ترس " در وجودشان لذت ببرند ,

و به برادران ساخته در ذهن خودشان نشان دهند که آنها هنوز هم کله شان بوی قرمه سبزی نمیدهد!

تا ارواح عمه شان خیال کنند که دارند رد گم میکنند !

 و باز هم خودشان را خر کنند که به اصطلاح دارند ( احتیاط !!) را رعایت میکنند ؟!؟


پس با آگاهی و اطمینان از درست بودن افکارتان ,
 
اهمیتی به این رفتار بیمارگونه نداده و به کار خود ادامه دهید...   

هیچ نظری موجود نیست: