دوشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۴

یکی از خنده دارترین پوسترهای تبلیغاتی آخوندها !

        یکی از خنده دارترین پوسترهای تبلیغاتی آخوندها !

میگه من روحانی ام !

والله خوب شد گفتی ...

چون اگه نمیگفتی با اون لباسی که تنت کردی ما فکر میکردیم تو حتما خلبانی ...!

یکی نیست به این یارو بگه ؛

اگه تو روحانی هستی پس برای چی نوشتی ؛ دکتر عباس عباس زاده ؟؟!

آخه مرد ناحسابی تو اگر واقعا  روحانی هستی جات تو مسجد هست و موعظه کردن و جواب دادن به شبهات دینی مردم و نماز  روزه , نه تو مجلس و سیاست و سیاست بازی ...!؟

 

هیچ نظری موجود نیست: