جمعه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۴

تو دنیای ما ...

                                   تو دنیای ما ...تو دنیای ما ,

همه میخواهند بنالند ,
یا در حال نالیدن هستند,
یا نالیدند و منتظر هستند ناله دیگران را گوش کنند !


تو دنیای ما ,


همه همه چیز را میفهمند ,
یا دارند ادعا میکنند که میفهمند,
یا نفهم هاش نشستند و آنها را نگاه میکنند و میخندند !


تو دنیای ما ,


یا همه دروغ میگویند ,
یا مشغول راست نشان دادن دروغ هایشان هستند ,
یا به این فکر میکنند که چه دروغی بگویند تا دیگران باور کنند !


تو دنیای ما ,


یا همه مشغول جلب توجه هستند ,
یا شدیدا مشغول گدائی توجه از دیگران هستند ,
یا سعی میکنند که جلب توجه نکنند و به دیگران هم بی توجه باشند!


تودنیای ما ,

یا همه دلشکسته و تنها هستند ,
یا دنبال یک همزبان خوب میگردند ,
یا منتظر فرصتی هستند تا دل همدیگر را بشکنند !

تو دنیای ما ,


همه از هم میترسند ,
یا میخواهند همدیگر را بترسانند ,
یا به دنبال بهانه ای برای ترسیدن خودشان هستند !


تو دنیای ما ,


همه از هم میدزدند ,
یا سعی میکنند که نشان ندهند دزد هستند ,
یا مشغول حاشا کردن دزدی خودشان و رسواکردن دیگران میباشند !


تو دنیای ما ,


همه به هم توهین میکنند ,
یا سعی میکنند که خودشان را با ادب جلوه دهند ,
یا چندتا اکانت دیگر دارند و با آنها به دیگران فحش میدهند !


تو دنیای ما ,


همه نقد را دوست دارند ,
یا که اصلا تحمل نقد را ندارند ,
یا هر نقدی توهین به اعتقادات آنها محسوب میشود !


تو دنیای ما ,


همه درست میگویند ,
یا دنبال اشتباه یکدیگر میگردند ,
یا تشکیل انجمن میدهند تا فقط به به و چهچه بشنوند !


تو دنیای ما ,


همه تشویق شدن را میپسندند ,
یا تلاش میکنند مورد تشویق قرار بگیرند ,
یا از هم فرار میکنند که مجبور به تشویق هم نباشند !


تو دنیای ما ,


یا مطالب را اصلا نمیخوانند ,
یا فقط تیتر آن را نگاه میکنند و میخوانند ,
یا بلااستثنا در مورد همان مطلب اظهار نظر میکنند !


تو دنیای ما ,


همه حقیقت را دوست دارند ,
یا به طرق مختلف از حقیقت فرار میکنند ,
یا آنکه دوست دارند حقیقت فقط به میل آنها باشد,

 و یا آن چیزی که به میل آنها نیست هم حقیقت نیست !!   

هیچ نظری موجود نیست: