دوشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۹۴

انقلابیون ۵۷ و پیرزن

                                 انقلابیون ۵۷ و پیرزن 

این یکی از نفرت انگیزترین تصاویر مربوط به دوران انقلاب و انفجار نور است که انقلابیون مسلمان پیرزنی را فقط بجرم طرفداری از شاه بدین شکل گرفتند و مورد ضرب و شتم قرار دادند .

به قیافه آنها نگاه کنید ؛ آیا چیزی بجز جهل , جنون , نفرت میبینید ؟

که اینچنین پیرزنی را که همسن مادر خودشان است را  یقه کردند !

فقط شور یک انقلاب اسلامی هست که میتواند چند جوان نره خر را با دیلمی در دست وادار کند که شرافت و مردانگی و جوانمردی و بزرگتر و کوچکتری را زیر پا بگذارند تا با پیرزنی چنین رفتاری بکنند...

ساعتی بعد جسم نیمه جان این پیرزن را سربازان از چنگ این نامردها درآوردند و او را نجات دادند .   

 

هیچ نظری موجود نیست: