سه‌شنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۴

آیا پس از ۳۷ سال بازهم باید به مردم گفت که رای بده یا رای نده ؟!

        آیا پس از ۳۷  سال بازهم باید به مردم گفت که رای بده یا رای نده ؟!من نمیدانم بعضی ها بنابر چه تفکر و چه برداشتی خودشان را مجاز میدانند که به مردم بگوید ؛ در انتخابات شرکت کن و برو رای بده ؟!

واقعا این اشخاص ملت را چه تصور میکنند و مردم را چه میبینند ؟


اگر واقعا ملتی ندانند که انتخابات هست و باید حتما کسی به آنها بگوید که ای ایهاالناس انتخابات هست و بروید  رای بدهید , باید فاتحه آن مردم و آینده آن مملکت را خواند... 


آیا کسانیکه که چنین میگویند  فکر میکنند مردم عقلشان به گوش هایشان هست و منتظر فرموده ایشان بودند و هستند ؟!!


که اگر اینطور باشد , بدرستی رای چنین مردمی که نسبت به سرنوشت و وضعیت خودشان اینقدر بی خیال و بی تفاوت هستند , فاقد هر گونه ارزش حقیقی و حقوقی است و باید تمام آرای آنها را به جای " کود " پای درختان بریزیم .


مگر میشود مردمی از وقت و کار و زندگی خود بزنند و بروند رای بدهند تا نماینده ای انتخاب کنند که پیگیر خواسته های آنها باشد و پس از رای دادن همه چیز یادشان برود تا رهبر و رئیس مجمع و رئیس جمهور و سردار سپاه و کاظم آقا بقال و مسئول آفتابه های مسجد شاه و ... یادشان بیاندازند که دوباره نوبت رای دادن آنها شده و از پشت میکروفون ها داد بزنند تا مردم یادشان نرود که بروند و باز هم رای بدهند !!؟


اگر واقعا همینطور باشد که این مردم لیاقت ندارند و دیگر مجلس و نماینده و انتخابات میخواهند چکار ؟!
 و اگر اینطور نیست که بهتر است آقایان خودشان را لوس نکنند و نخود آش نشوند و افاضات بیخودی از خودشان در نکنند و خودشان را آقا بالا سر مردم تصور نکنند.


اما عجیب تر از این قماش , آن دسته از کسانی هستند که به مردم میگویند : نرو و رای نده !!


 که واقعا  باید به صحت و سلامت عقل آنها شک کرد!


 آیا این افراد فکر میکنند باید به مردمی که خودشان بهتر از همه مشکلات را میدانند , و بیشتر از همه بار سختی ها و مشقات بی برنامگی و نامدیریتی و بی لیاقتی را بدوش میکشند و تحمل میکنند , بگویند که نرو و رای نده و رای دادن تو بیهوده است ؟؟!


آیا واقعا این افراد لازم میبینند و ضروری میدانند که به مردم بگویند , نرو و رای نده و در انتخابات شرکت نکن ؟


 آیا فکر نمیکنند مردمی که بخاطر یک شام و یا بخاطر یک مهر  و یا از ترس و یا از حماقت رفتند و رای دادند , لیاقتشان همین وضعیت و همین مدیران و نمایندگان و دزدان سرگردنه است ؟


آیا بهتر نیست سکوت کنند و هیچ نگویند تا لااقل بفهمند که این همه گفته و نوشته و مقاله و نشست و سخنرانی و آگاه سازی و خبر رسانی آنها در طی این چهارسال ( انتخابات قبلی تا انتخابات پیش رو ) چه تاثیری بر مردم گذاشته و ببینند چقدر در کار خودشان موفق بودند و نتیجه گیری کنند ؟


آیا فکر نمیکنند که ممکن است گفتن این حرف در آندسته از مردم نادان ایجاد لجاجت کند و سبب لجبازی بیشتر شود ؟


 و اما در کل ,


آیا بهتر نیست که همه این اشخاصی که خود را عقل کل و یا آقابالاسر مردم میدانند , دست از سر مردم بردارند و برای آنها بزرگتری نکنند و اظهار فضل و اظهار نظر بیجا نکنند تا ببینند :


که واقعا خود این مردم چه میکنند؟


و همین مردم در حال حاضر در چه سطحی از آگاهی و فهم و شعور قرار دارند؟


و آیا براستی نسبت به سرنوشت آینده خودشان حساس هستند ؟


و آیا مسبب این وضعیت کنونی خودشان را همان کسانی که در دوره قبلی انتخاب کردند میدانند یا نه ؟


و آیا خیر و صلاح خودشان را در حضور در انتخابات رای دادن میدانند یا در نرفتن و رای ندادن ؟ 


تا ببینند مردم در این شرایط فعلی نسبت به وضعیت کنونی و آینده خودشان چه واکنشی نشان میدهند ؟


آیا بهتر نیست آقایان , هیچ نگویند  تا حقیقت افکار مردم و رفتار و کنش واقعی آنها را محک بزنند و ببینند ؟


آیا میتوانید برای یکبار هم که شده به این مردم اطمینان کنید و کاری که به خود آنها مربوط است را به خودشان محول کنید و برای یکبار هم که شده فقط نظاره گر باشید تا حقیقت را به چشم خود ببینید و دریابید ؟!  
ارسال یک نظر