یکشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۵

جیک جیک مستون آخوندها !

                                      جیک جیک مستون آخوندها !


آیا تا به حال عکس دوتا آخوند را دیدید که در حال بیل زدن و آباد کردن تکه زمینی باشند ؟

آیا تا به حال عکس آخوندی را دیده اید که مشغول بنائی و ساختن مدرسه ای در مناطق محروم باشند ؟


آیا تا به حال عکس آخوندی را دیده اید که در حال کاشتن درختی باشد تا بنده خدائی زیر آن کمی استراحت کند ؟


(( ما که ندیدیم ولی اگر شما دیدید لطفا به ما هم نشان بدهید که کمی مستفیض شویم ...!))


نمیدانم چند وقت پیش عکس آن هفت راس از احمق ترین جوجه آخوندهای فیضیه که رفته بودند خلیج پارس و زیر آب درخت بکارند را دیدید یا نه ؟!


یا آن دو گله طلابی که چنان از کون کیف بودند و از بیکاری زورشان زیادی کرده بود و وسط حیاط حوزه مشغول طناب کشی بودند؟!


و حالا این دو بچه آخوند که در شهرک ساخته شده برای آنها مشغول ورجه وورجه کردن با لباس آخوندی میباشند و به اصطلاح و ارواح شکمشان دارند پینگ پونگ بازی میکنند...


خوش باشید برادران , خوش باشید دوستان که فعلا دور دورشماست .


و تا میتوانید عشق و حال خودتان را بکنید که , حالا جیک جیک مستون و شب مستی شماست.


اما نمیدانم شما میدانید که خواهی نخواهی زمستون  و بامداد خماری هم در راه و در کار است؟!

و آن وقت است که باید بجای این ادا بازی ها , بنشینید یه قل و دو قل بازی کنید!

 
(( تاکید میکنم , یه قل دوقل !))

فعلا که روزگارتان بر وفق مراد است , پس تا میتوانید خوش باشید...!!
ارسال یک نظر