دوشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۴

اصولگرایان خیلی وقت هست که شکست خورده اند

            اصولگرایان خیلی وقت هست که شکست خورده انداصولگرایان همیشه آخر بودند  منتهی چون از جانب قدرت حمایت میشدند و نقاط کلیدی را در تصرف داشتند تا حالا کلیه رقبای خود را حذف میکردند و در کمال بیشرمی و وقاحت با پنج الی ده درصد آراء به نمایندگی و منصب میرسیدند ولی اینبار آنها را به حال خودشان گذاشتند و نتیجه اش شد این !

حال اگر امثال کوچک زاده و یامین پور انقدر ابله و پررو هستند که باز هم شکست خودشان را نمیخواهند باور کنند و آن را با جام زهر راحل مقایسه می کنند و یا آنرا شکست فرهنگی و تمدنی می دانند , این دیگر مشکل خودشان هست.


آخر ای برادران گاگول من , شما به کدام اصول معتقد بودید و کدام اصول را رعایت میکردید که اسم خودتان را اصولگرا گذاشته بودید ؟!


این قبیل افراد شوت سیاسی که در اصل ندانسته و ناخواسته دلقک ها و تلخک های قدرت بودند (( آن یکی با ۴۵ کیلو وزن حرفهای مگاتنی میزد و ادعاهای عجیب از خود در  میکرد و آن یکی که نان قیافه نچسب و دژم و لهیده و تن صدای بالای خودش را میخورد و در مجلس عرعر میکرد )) هنوز نفهمیدند که :


وقتی که تمام اصول های اصلی و فرعی انقلاب  پایمال و

فراموش شده , دیگر اصول گرا به چه دردی میخورد و اصولگرا کیلوئی چند ؟

وقتی نظام از تمامی اصول اولیه انقلاب فرسنگها فاصله گرفته و رعایت و بازگشت به آن اصول , تهدیدی برای نظام محسوب می شود دیگر اصولگرا میخواهند چکار ؟!


دور اصول بازی و اصولگرائی خیلی وقت هست که گذشته و میبایستی خیلی پیش ترها این جریان حذف میشد تا نسل های بعدی انقلاب به بهانه وجود اصولگرا و اصولگرائی , از دیگران و از خودشان نپرسند که اصل های اولیه انقلاب چه بود و مردم بنابر چه اصولی انقلاب کردند !!


منتهی چون قدرت خیلی خوب آنها را میشناخت و میدانست که افراد این جریان چه آدمهای وقیح و بی چشم و رو و بددهن و بی بند و باری هستند , چند سالی (در دوره احمدی نژاد )ریخت جلوی آنها که هم بچرند و سیر بشوند و هم برای هر کدام از دزدی ها و زدوبند ها و اختلاس ها و رانت خواری ها یشان  به اندازه محکوم کردن تمام ایل و تبارشان به اعدام , سند و مدرک و پرونده بسازد و  درست کند که مبادا روزی بزند و آنها دم در بیاورند و بخواهند حرفهای مگو را بزنند و پته بر آب بریزند...!


و این دفعه برای اولین مرتبه  یکبار , فقط یکبار در انتخابات دستکاری و اعمال نظر نکردند  تا این آقایان به عینه ببینند که هیچ جایگاهی در میان مردم ندارند و در اصل همان چوب دوسر طلا میباشند و هستند و بروند حساب کار خودشان را بکنند ...


البته من به شما قول میدهم چون این افراد واقعا نفهم و خیره سر و تشنه پول و مقام هستند و حرف نمیفهمند , کاری میکنند که آخر با توسری و پس دهنی و چک و لگد و توهین و تحقیر باید آنها را سر جایشان بنشانند و مطمئنم کارشان به آنجا خواهد کشید , خواهیم دید ...    


 

هیچ نظری موجود نیست: