سه‌شنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۴

انتخاباتی که مهندسی آن آمریکائی و نتیجه اش انگلیسی باشد را باید ...

انتخاباتی که مهندسی آن آمریکائی و نتیجه اش انگلیسی باشد را باید ...این چه انتخاباتی هست که کاندیداهای تعیین صلاحیت شده آن یا مهره انگلیس هستند و یا مزدور آمریکا ؟!

وقتی یک گروه  و جناح سیاسی که تمام ارکان قدرت را در دست دارد و بر طبل عزت و اقتدار میکوبد و برای دنیا شاخ و شونه میکشد ,  ولی با اظهار نظر یک مجری و گوینده موقعیت خودشان را متزلزل میبینند و قافیه را میبازند و مثل پیرزنان شروع به ناله و نفرین میکنند و ابلهانه تمام انتخابات و مردم و رای آنها را به نفوذ یک کشور بیگانه متصل میکنند  , باید افسار تمام افراد و اعضای آن را  باز کرده در بیابان رهایشان کنیم تا :


- یکی نگوید امریکا سعی در مهندسی کردن انتخابات دارد !


- و دیگری انگلیس را همه کاره و تعیین کننده نتیجه انتخابات نداند !


- و آن هندوانه فروش برای کاندیدا ها شرط برائت از امریکا و انگلیس را نگذارد !


- و از بی اعتباری و استیصال برچسب انگلیسی و آمریکائی بودن به رقیبان بدبخت تر و بی اعتبارتر از خودشان نزنند !!


ای مردم همیشه در صحنه بدبخت , ای امت مسلمان بیچاره , وقتی کاندیداها و نمایندگان آتی شما در مجلس و خبرگان اعتقاد و ایمان دارند که انتخابات تحت نفوذ آمریکا و و نتیجه آن در دست انگلیس است و آنان هستند که انتخابات را طراحی و نتیجه انتخابات را تعیین میکنند , دیگر رفتن و رای دادنتان برای چیست ؟!!


الحق , انتخاباتی که مهندسی آن آمریکائی و نتیجه اش انگلیسی باشد را باید همان کاری را که مرحوم میرزاده عشقی گفت انجام داد و کرد و باید به آن ر .....د .// 

 

هیچ نظری موجود نیست: