چهارشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۴

الاغ درمانی !

                       الاغ درمانی !

وقتی خرافات در تار و پود یک اجتماع نقش بست و جهالت در وجود یک جامعه نهادینه شد و مردم به طب های سنتی و گیاهی من درآوردی مشتی رمال و شارلاتان بیشتر از علوم پزشکی نوین اعتقاد داشته باشند و اعتماد پیدا کنند , مطمئنا کارشان به نوشیدن دم کرده پشگل ماچه الاغ برای درمان نفخ معده و بخور تاپاله گاو برای رفع سردردهای مزمن و درمان سینوزیت میکشد و ختم میشود !


این هم از آخر و عاقبت جماعتی که خرافات را با اعتقادات اشتباه بگیرند !
از این عکس نباید سرسری گذشت ...


چرا که پیداست شخصی که بابت پوستر کردن این روش درمانی هزینه کرده است و برای چاپ آن پول پرداخته  , مشتریانی داشته که از این راه شفا پیدا کردند و رضایت داشته اند که طرف را برای جذب مشتریان بیشتر به تبلیغ در اشاعه این روش درمانی ترغیب نموده اند !!


فقط آدم میماند که الاغ درمانی یعنی :


- درمان بوسیله الاغ های نفهم ؟!


- یا وسیله ای برای درمان الاغ های نفهم !؟  


           
 


 

هیچ نظری موجود نیست: