یکشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۴

این هم از فهم و شعور محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان

   این هم از فهم و شعور محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمانباور کنید فقط یک نماینده طویله مجلس شورای اسلامی میتواند چنین حرفی بزند :

 (( زندگی در ایران را برای افغان‌ها گران کنیم تا بروند...))


در آخرین ماه های عمر پر نکبت مجلس نهم محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در طویله شورای اسلامی در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا و گفتن حرفهایی غیر قابل قبول و غیر قابل باور , بدرستی میزان فهم و شعور نمایندگان این دوره مجلس را نشان داد و کلکسیون افتضاحات آنها را تکمیل کرد !

ایشان در آخرین ماه های نمایندگی خودشان برای سرپوش گذاشتن بر بی جنمی و بی عرضگی و بی لیاقتی در عدم تحقق وعده های انتخاباتی اش و برآورده نکردن توقعات مردم کرمان و  کمترین خواسته های رای دهندگان به خودش ,  در نهایت رذالت و بی شرفی کلیه مشکلات استان کرمان و مردم کرمان را به مهاجران و کارگران افغانی نسبت داد و در کمال بلاهت و بی شرمی وبدون در نظر گرفتن و ملاک انسان و انسانیت برای تمام مردم جهان , ایرانیان ساکن آلمان را به  افغانی های ساکن ایران تشبیه کرد.


[[ "مثل اینکه ما بخواهیم برویم آلمان نمی‌توانیم با هزینه‌های اینجا در آلمان زندگی کنیم لذا برمی‌گردیم، کسی هم ما را اخراج نکند خودمان برمی‌گردیم، بنابراین باید مدلی خودکنترلی و نظام‌مند را جایگزین فشار سیاسی و دولتی و تصمیماتی اتخاذ کنیم که خودشان بروند."]]


این مایه ننگ مردم کرمان با به زیر سوال بردن کارکرد نیروی انتظامی و دیگر نهاد های اجتماعی  به ایسنا گفته است:

[[ اقامت شهروندان افغان در ایران و در استان کرمان مشکلات و آسیب‌های جدی اجتماعی، سیاسی و به دنبال داشته است. او گفته است اتباع افغانستان "از لحاظ مباحث امنیتی نیز تبدیل به یکی از معضلات کشور شده‌اند.]]


و به نظر ایشان نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی استان کرمان لولوی سرخرمن و برگ چغندر هستند که چند مهاجر و کارگر افغانی به همین سادگی بتوانند هم برای کشور وهم برای استان کرمان معضل بوجود بیاورند و مشکل ایجاد کنند , تا آنجائی که :

[[  آقای پورابراهیمی خواهان مداخله شورای امنیت ملی در این زمینه شده است.]]

بگو مرد ناحسابی , چرا بخاطر پنهان کردن نفهمی و بی لیاقتی خودت به کارگران افغانی گیر میدهی ؟


بگو مرتیکه پفیوز , نمیتوانی نمایندگی کنی خواسته های مردم را براورده کنی , چرا به مهاجرین افغانی تهمت میزنی ؟


بگو بی شرف , چرا برای سرپوش گذاشتن بر دزدی و رانت خواری و رشوه گرفتن خودت با آبروی یک ملت بازی میکنی ؟


بگو بی ناموس , هیچ غلطی در طی دوران نمایندگی خود نکردی , چرا امنیت کشور و کارکرد دیگر نیروها را بازیچه خود میکنی و به زیر سوال میبری ؟


بسیار لازم و ضروری و واجب است که بجای بالا بردن هزینه اقامت برای بیرون کردن مهاجران و کارگران شریف افغانی , هزینه کاندید شدن و میزان فهم و شعور کاندیدا های انتخابات مجلس را بالا ببریم تا هر گوساله ای مثل آقای محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مجلس نشود و چنین مزخرفاتی بگوید و چنین طرح هائی بدهد...!


(( از مردم خونگرم و مهمان نواز کرمان خواهش میکنم که در انتخابات آتی مجلس یا اصلا رای ندهید و یا اگر رای میدهید به یک نفر رای بدهید که مایه ننگ و سبب سرشکستگی و شرمساری خودتان نشود.)) 


 
ارسال یک نظر