جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۹۴

ببینید این اعتقادات شما چه بر سر مملکت و چه به روز مردم آورده است ؟

 ببینید این اعتقادات شما چه بر سر مملکت و چه به روز مردم آورده است ؟
همیشه در نوشته ها و پست های خودم و بسیاری از دوستان هم عقیده , شاهد آن هستیم افرادی که خودشان را دیندار و دینمدار میدانند با لحنی حق بجانب و طلبکار می آیند و مدعی میشوند که این پست و نوشته شما توهین به مقدسات و اعتقادات ما میباشد و هر کدام بنابر فراخور فهم و شعور و تربیت خانوادگی خود از این اعتقادات خودشان به اصطلاح دفاع میکنند و ما را با فحش های خواهر و مادر مینوازند و همچنین ما را به نوکری اجانب و مزدوری استکبار جهانی به سرکردگی صهیونیست ها متهم مینمایند! 

اما در این نوشته روی سخنم با آن دسته از افرادی نیست که از طریق همین اعتقادات روزی خود را در میاورند و نان همین اعتقادات را بر سر سفره خانواده شان میبرند و به زن و بچه خودشان میدهند ,

چرا که این انگلها و مفتخوران برای امرار معاش منت بازو خود را نکشیده و مجبور هستند برای حفظ موقعیت و گذران زندگی با اینگونه مطالب با تمام وجود و از هر طریقی که شده مخالفت کنند و در ظاهر نیز حق با آنهاست !؟

بلکه روی سخنم با افرادی هست که بدون در نظر گرفتن تبعات و نتایج این اعتقادات خودشان و تنها بخاطر ترس از جهنم و یا مستفیض شدن از حوریان بهشتی از این اعتقادات خودشان به اصطلاح دفاع کرده و دفاع از آنرا بر خودشان واجب میدانند!


اما این دسته از هم وطنان بی عقل و جاهل  و این برادران و خواهران خودخواه و خود بین باید بدانند که اگر این اعتقادات آنها فقط مختص به خودشان بود و بد و خوب آن تنها گریبانگیر آنها میشد و عواقب نتایج آن فقط بر زندگی خودشان تاثیر میگذاشت , ما نه تنها هیچ مشکلی با آن نداشتیم بلکه دیدن و شنیدن بیشتر این اعتقادات شما که براستی سبب انبساط خاطر و خنده و شادی ما میشود و کلی هم با آنها حال میکردیم ...!


اما گمان میکنم که نمیدانید که این اعتقاد شما چه بر سر مملکت و چه به حال و روز اکثریت مردم درآورده و چه هزینه هائی را بر دوش ملک و ملت تحمیل کرده و بابت این اعتقادات شما دیگران چه تاوانی میپردازند؟


پس من با نشان دادن مشتی از خروار و بازگوئی چند ضرر و زیان بسیار مشهود برآمده از این اعتقادات , به شما نشان میدهم  تا ببینید این اعتقادات شما چه بر سر مملکت و چه به روز مردم آورده است ؟


این اعتقادات شما , که با دیدن عکس ۶x ۴ خمینی در ماه و در شبهای زمستان سال ۱۳۵۷  شکل گرفت و آغاز شد ,


سبب به روی کار آوردن و حاکم کردن یکی از پلیدترین و بیکاره ترین و مرتجع ترین اقشار جامعه یعنی آخوندها شد .


این اعتقادات شما , سبب کشتار و آواره کردن اکثر آدمهای تحصیلکرده و کارآفرین و قتل عام گلهای میهن پرست ارتش  ایران شد .


این اعتقادات شما , سبب به روی کار آمدن دیوانه ای بنام خلخالی شد که به صراحت گفت : میکشم , اگر گناهکار بودند که به جهنم رفته و اگر بیگناه بودند به بهشت میروند !


این اعتقادات شما , باعث از بین رفتن تمام زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور در جنگی ویرانگر و بیهوده هشت ساله شد .


این اعتقادات شما , همان کلیدهای بهشت آویزان بر گردن نوجوانان ایرانی و بر روی مین فرستادن و پرپر شدن آنها شد .


این اعتقادات شما , مسبب تحریک مردم و ارتش مسلمان کشور همسایه و سپس عفلقی و کافر کردن همان مردم و بعد برادران مظلوم عراقی شدن همان ها برای ما شد !


این اعتقادات شما , سبب کشته و معلول و شیمیائی و موجی شدن بیش از یک میلیون از جوانان همین مرز و بوم و همین دیار شد .


این اعتقادات شما , سبب ارزش شدن حماقت جنگ و فرار مقصران و عاملان و ادامه دهنده گان آن , از دادگاهی شدن و اجرای عدالت در حق آنها شد .


این اعتقادات شما , باعث تقسیم مردم به خودی و غیر خودی و ریش دار و بی ریش و ایجاد چند دستگی در میان مردم شد.


این اعتقادات شما , سبب اعدام و قتل عام هزاران هزار جوان دیگر که در زندان بسر میبردند و دوران محکومیت خودشان را طی میکردند شد . 


این اعتقادات شما , باعث منزوی شدن ایران و تحریم کشور و نابودی کامل کارخانجات تولیدی و کشاورزی و صنعت و وابستگی ما به چین و شوروی شد .


این اعتقادات شما , سبب بدنامی و بی آبروئی و و سقوط ارزش پاسپورت و تحقیر مردم ایران در فرودگاه های جهان شد .


این اعتقادات شما باعث بی ارزش شدن پول ملی کشورمان و سقوط آن به قعر جدول پولهای بی ارزش دنیا شد .


این اعتقادات شما , سبب فرار مغزها و روی آوردن جوانان به اعتیاد و مواد مخدر شد .


این اعتقادات شما , سبب بهانه حجاب آخوندها برای تحقیر و تحدید زنان و فرار دادن دختران به دوبی و کوالالامپور برای تن فروشی شد .


این اعتقادات شما , سبب ترویج خشونت بوسیله سر بریده و دست قلم شده و احترام به خون و خونریزی , در جامعه ما شد .


این اعتقادات شما , عکسهای قمه زنی و گل مالی در تمام جراید جهان و سبب بی اعتباری و از بین رفتن هویت و حرمت ایران و ایرانی شد .


این اعتقادات شما , باعث بوجود آمدن قشری بنام آقازاده و غارت و چپاول منابع ملی و سرمایه های طبیعی این کشور بدست آنها شد .


این اعتقادات شما , سبب بی حساب و کتاب شدن نفت و غارت و فروش و برنگشتن پول نفت و ظهور بابک زنجانی ها شد.


این اعتقادات شما , باعث دزدی ها و اختلاس های میلیاردی و فرار خاوری ها و پائین کشیدن فیتیله بدست رهبر و همان ولایت فقیه شما شد .


این اعتقادات شما , باعث هزینه چند میلیارد دلاری از جیب ما برای ساختن گنبد و بارگاه برای خمینی که مسبب اصلی همه بدبختی های ما بوده شد .

باز هم بگویم یا بس است و فهمیدید که این اعتقادات شما چه به روز خودتان و چه بر سر ما آورد ؟!


یادتان نرود که همین اعتقادات و پایفشاری برای همین اعتقادات دلیل اصلی برقرار ماندن همین حکومت و سوار ماندن و سواری گرفتن همین آخوندها که مسبب این همه بدبختی و فقر و جهل هستند بوده و هست ...


حالا تو با کدام عقل و با چه روئی به ما میگوئی که به اعتقادات ما توهین نکن ؟؟! 


               

          
 
ارسال یک نظر