دوشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۹۴

ننه هشتاد ساله ناموس شیعه در آرایشگاه !

                                     ننه هشتاد ساله  ناموس شیعه در آرایشگاه !از همه اینها و از هر چی که بگذریم , من فقط موندم  که ننه ۷۰ ~ ۸۰ ساله ناموس شیعه ( الهام چرخنده در همین برنامه میگه من ناموس شیعه هستم !) تو آرایشگاه زنانه چیکار میکرده و کارش چی بوده ؟

و  تو آرایشگاه کجاشو میخواسته بزک کنه که گرفتن کتکش زدند؟


به نظر من ننه الهام چرخنده را چند دختر یا خانم جوان بخاطر آمدن به آرایشگاه و دادن قروفر ها و و اطوارهاش و بی توجهی به اون سن با لا و یک پا بودنش بر لب گور و قرار ملاقات با حضرت عزرائیل و ...
شروع به سرزنش کردند و بهش گفتند  ,

ولی ننه ناموس شیعیان جهان پررو بازی در آورده ,

( از دخترش باید بفهمید که مامانش دیگه ...آره و اینا و ...خیلی بودیم و ...اختر چهارچشم هم بوو و و د د... .)

به آنها توهین اسلامی کرده و به آنها در همان آرایشگاه گفته :

 نمیدونم ...مامان تون بوده ؟


مامانش بوده ...؟!

مامان هامون بوده ...!؟


یا شاید , ماما نتون اینا بودند , ؟! نه ....


ماما نتون اونجا بوده ...!!


خلاصه ....یه همچین چیزائی گفته و قلدر بازی درآورده که گرفتن زدنش ...


( شما هم بگین زدن ...آره ..., خوبیت نداره ...میدونی که ...!/)

و چون اونجا دوربین نبوده و کسی هم با موبایلش فیلم نگرفته  ناموس شیعیان جهان در کمال صداقت و در نهایت وقاحت ادعا میکنه که مادرش در آرایشگاه داشته روضه حضرت رقیه یا بی بی سه شنبه میخونده و ذکر علی میکرده که ناموس های استکبار جهانی و ناموس های دشمنان حجاب و اسلام ریختند سرش و تا میخورده زدندش و آش و لاشش کردند ...! 


اما به نظر شما ,


بهتر نیست که ننه ناموس شیعه و شیعیان جهان این آخر عمری بروند به فکر گور و کفن و نماز و دعا باشند و بنشینند قرآن بخوانند و اینقدر به فکر بزک دوزک نباشند که سر پیری خوش خوشانشان بشود و هوس آرایشگاه رفتن بکنند و پی قر و فر دادن و اینها نروند تا که کتک نخورند....!!

و اشک دخترشان را که دم مشکشان است را در نیاورند و آن رضا رشید پور زن ذلیل , چلمن , شاسگول را جوگیر و لال و علیل نکنند و ...

 تا ما بفهمیم چرا ناموس شیعه در یک کلیپ به یکی از حاضران گفته :

مادرت بوده ؟!


نمیدونم ...مامان تون بوده ؟


مامان هامون بوده ...!؟


یا شاید , ماما نتون اینا بودند , ؟! نه ....!


ماما ها تون اونجا بودند , نه... نمیدونم .!!


(( خلاصه که الان هم لیف و کیسه کرده و رفته حموم زیر گذر ...! نمیدونم , دوش بگیره ...!؟ آقا ارو زیارت بکنه...!!؟  چرک بکنه ...!؟  انگشتر بفروشه ...؟!

کریم آب منگل دیگه ....آره ....!! ))

           

 
ارسال یک نظر