جمعه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۱

عاقبت ملت ، دو ابر قدرت دیروز در دنیای امروز

عاقبت ملت ، دو ابر قدرت دیروز در دنیای امروز

عکس های زیر ازمردم دو کشور باستانی و کهن ایران ویونان است ،زمانی دنیا تحت سلطه این دو کشور بود و بقیه ملل سر در برابر آنها فرود آوردند ،ولی پس از گذشت سالیان اینگونه یونانیان برای دریافت میوه مجانی از سرکول هم بالا میروند و ایرانیان برای خریدن مرغ ٤٨٠٠ تومانی یکدیگر را هول میدهند درهم میفشارند ،آینه عبرتی باشد ..........

(( یونانیان دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز نیستند ..ایرانیان چرا ؟))هیچ نظری موجود نیست: