پنجشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۱

اندر فوائد حیوان بودن یا تفاوت های یک دیندار یا بی دین با یک حیوان

اندر فوائد حیوان بودن یا تفاوت های یک دیندار یا بی دین با یک حیوان

جناب آقای محمد تقی مصباح یزدی فرمودند :

یک انسان بی دین از حیوان هم کمتر است !البته ایشان تاکید نکردند که انسان بی دین از کدام حیوان کمتر است و آن حیوان در کدام تقسیم بندی جانوری جای دارد.//
 
آیا از درندگان یا پرندگان یا دوزیستان و یا از چرندگان است ؟

از فحوای کلام ایشان چنین بر می آید ، که چون از نظر فهمی و ادراکی این مطلب را گفته اند ، منظورشان همان چارپایان و چرندگان باشد .//حال ما به تشابهات و تفاوت های معروفترین چرندگان ( گوسپند و گاو و الاغ و خوک ) با یک انسان دیندار و بی دین میپردازیم ،

یکم ؛ آنکه هیچ کدام از این حیوانات نمیتواند کم و بی ارزش باشند چرا که هر کدام بنوعی بر زندگی انسان تاثیر بسزائی گذارده اند که حتی تصور نبودنشان هم غیر ممکن است ، حال استاد چگونه آنها را کم دیده و میبیند به میزان فهم ایشان بستگی دارد !

دوم ؛ آنکه این حیوانات از پربازده ترین جانوران هستند و جز خیر و برکت و کمک به انسان در مقابل مشتی اعلف و کاه و یونجه صحرای خدا ،
بیشترین استفاده را به انسان ها میرسانند ، ولی یک انسان دیندار و یا بی دین چطور ؟

سوم ؛ آنکه منظور از دین هم از نظر استاد و هم من ادیان ابراهیمی و توحیدی میباشد که یهودی و مسیحی و مسلمانان آنرا تشکیل میدهند .//

یک انسان دیندار کسی هست که اشرف مخلوقات خداست و بر روی زمین زندگی میکند و از تمام نعمت خدا بهره میبرد و گاها سواستفاده و افراط میکند و برای آنها در شبانه روز چندین نوبت بدرگاه خدا نیایش میکند و زندگی خود را بنابردستورات و تعلیمات آن پیش میبرد و از آن اطاعت میکند و در ظاهر باید با کارهای خوبی در این دنیا بکند، تا بهشت را در آن دنیا برای خودش بخرد و جا رزرو کند، و انسان بی دین نیز همان است فقط به میل و درک و فهم خودش زندگی میکند و به آن دنیا باوری ندارد و خدای ساخته ذهن خودش را قبول دارد یا ندارد .//

با نگاهی اجمالی به تاریخ میبینیم که ، انسان دیندار برای دین و عقیده خودش میجنگد و میکشد و آتش میزند و تجاوز میکند و اسیر میگیرد و تمام کارهای ضد انسانی را انجام میدهد ولی تمام آنها را بنابر گفته مدعیان دین مثل همین آقای مصباح یزدی ، برای خدا میکند و نه تنها بد و گناه نیست بلکه صواب دارد و درازای آنهمه بدکاریش ، تازه حوری های تپل مپل و سیمین تن هم در بهشت جایزه میگیرد !

و جالب آنجاست که اکثر این جنایت ها را همین دینداران و یکتا پرستان ادیان ابراهیمی با یکدیگر و در حق یکدیگر میکنند !!

و یک انسان بی دین هم همین کارهارا نه برای دین بلکه به اسم ،کشور و یا آزادی و یا استعمار و ....انجام میدهد ./

ولی آیا تابحال دیده اید که گوسپندان برای عقیده ، خون یکدیگر را بریزند ؟

یا گاوها برای حفظ دینشان در کنار گودالی گاوهای دست و پا بسته دیگر را گردن بزنند ؟

یا خوک ها ،خوک دیگری را بجرم ارتداد و کفر و اختلاف سلیقه به دار بکشند ؟

یا الاغ ها برای اثبات عقیده خودشان دست از کار و زندگی و باربری بردارند و ساعتها در تلویزیون راجع به عقیده خودشان با الاغی دیگر حرف بزنند و مجادله بکنند ؟

انسان دیندار دین خودش را بالاتر و حق تر از همه چیز میداند و بخاطر همین تمام چیز های خوب و باارزش را سهم و حق خودش میداند و با استناد به تفسیر خودش از فرامین دینی سعی در به چنگ آوردن آن از دیگران به هر نحوی دارد و از هیچ مکری ابا ندارد چرا که خدای خودش مکارترین مکار هاست و حیله و دروغ و پنهان کردن حقیقت در مواقعی که جانش در خطر باشد جز سیاست های دینی آنهاست و ایراد و اشکالی ندارد .!

و انسان بی دین این تفکر را ندارد یا ممکن است برای رنگ پو ست و نژاد و ملیت و ....داشته باشد .//

ولی آیا تابحال شنیده اید که گا وی بهترین علف یک مرغزار را حق خودش بداند و دیگر گاوهای مخالف را از خوردن آن محروم کند ؟

آیا تابحال دیده اید که الاغی با دروغ از زیر کار باربری فرار کند وخود را بز نشان بدهدو از راه مکر و حیله کا ه و یونجه بست بیاورد ؟

آیا تابحال خوکی را دیده اید که خودش را نزدیکتر به خدا بداند و برای همین ادعای ریاست بر دیگر خوکها را بکند؟

آیا تا بحال دیده اید که گوسپندی ، گوسپند بی دینی را از انسانها کمتر و پست تر بداند ؟

آیا تا بحال حیوانی را دیده اید که بخاطر عقیده خودش ، خود را برتر از حیوانات دیگر بداند و آنها را بکشد و مجازات بکند,/

 و برای به بهشت فرستادن آنها دنیا را برایشان جهنم بکند,/

 و به اندازه یک الاغ بار نبرد و به اندازه یک گاو شیر ندهد و به اندازه یک گوسپند پشم ندهد و به اندازه یک خوک گو شت نداشته باشد و هیچ استفاده ای برای خودش و همنوعانش نداشته باشد,/

 و جز ضرر و زیان و وراجی کردن و حرف مفت زدن و پاچه خوری قدرت ، هیچ هنر دیگری نداشته باشد,/

 و این همه هم ادعا داشته باشد و از این حرف های یامفت بزند ؟

اگر دیدید و میشناسید آنرا به آقای مصباح یزدی نشان دهید.!

هیچ نظری موجود نیست: