جمعه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۱

قسمت ، شانس ، خدا ، طبیعت ، تبعیض ، تفاوت ، جبر یا چی ؟

قسمت ، شانس ، خدا ، طبیعت ، تبعیض ، تفاوت ، جبر یا چی ؟

Kids Health

Kids Health

Kids Health

Kids Health


سیستم ، تربیت ، دین ، آموزش ، نظم ، انضباط ، درایت ، پرورش ، والدین یا چی ؟

Kids Health

Kids Health

Kids Health

Kids Health

Kids Health
 
 

هیچ نظری موجود نیست: