یکشنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۹۴

این هم از فهم و شعور برادر رئیس جمهور ما !

          این هم از فهم و شعور برادر رئیس جمهور ما !

تو این دوره و زمونه کم آدمی را پیدا میکنید که اینجوری فارغ بال و بی خیال لم بده و پاهاش رو روی پاش بندازه و به حرفهای رئیس جمهور مملکتش گوش بکنه !

اینجاست که باید گفت : ادب مرد به ز دولت برادر اوست ...


  
ارسال یک نظر