چهارشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۵

جوابی برای آیندگان

                                       جوابی برای آیندگان
دیگه خیالم راحت شد !

دیگه از اینکه یکروزی در مقابل آیندگان سرافکنده و شرمنده بشم نگران نیستم .


میخوام وصیت کنم که اگه افتادم و مردم , یک کپی از این عکس را با من توی قبرم بگذارند , میدونید چرا ؟


برای اینکه اگر مردم و نیاکانم از من پرسیدند که چطور نتونستی برای ایران کاری بکنی؟!


و یا آیندگان از من پرسیدند که چرا برای ایران کاری نکردی ؟ 


به آنها این برگه را نشان بدم و بگم :


باور کنید ما با اینها شدیم هفتاد میلیون جمعیت آنزمان ایران !!؟


ایناهاش , این هم سندش ...!


 

هیچ نظری موجود نیست: