چهارشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۴

مخاطبان یک کارگردان ارزشی !

                               مخاطبان یک کارگردان ارزشی !

افرادی را که در عکس مشاهده میکنید از اعضای باند اصغر گولاخ و یا از دارودسته حسن زاپاتا و افراد مهدی پلنگ نیستند و برای نسق کشی و شر بازی و لات بازی نیامدند , بلکه اینها دوستداران و طرفداران و مخاطبان کارگردان شهیر و مغفور جنت مکان , مرحوم خلد آشیان , هنرمند ارزشی , فرج الله سلحشور میباشند و با این هیئت و هیبت در مجلس ختم ایشان شرکت نمودند .
                         اجرشان با آقا اصغر قاتل و بانو پری بلنده     

هیچ نظری موجود نیست: