شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۴

روزتان همیشه نو و نوروزتان فرخنده و خجسته باد

            روزتان همیشه نو و نوروزتان فرخنده و خجسته باداز تمام دوستانی که در طی یکسال گذشته با من همراه بودند و منت سر من گذاشتند و پست های مرا نگاه کردند و خواندند و با کامنتی یا نظری یا اشاره ای من را تشویق کردند و یا بزرگواری کردند و از من انتقاد کردند و حتی آنهائی که به من توهین کردند هم  ممنون و سپاسگزارم و روی گل همه شما را میبوسم.

و اگر خبط و خطائی دیدید و اگر خدائی نکرده جسارتی از من سرزد و یا در نوشته های من به کسی توهینی شد و در کل اگر خدائی ناخواسته من خاطر عزیزتان را مکدر کردم و ناراحتی بوجود آمد ( باور کنید که از سر نادانی و بچگی من بوده ) از همه شما پوزش میطلبم و عذر میخوام و من را به بزرگی و خوبی خودتان ببخشید.


میدانم که در دل من و شما دوستانی که ایران را دوست دارید هیچ آرزوئی جز ؛


آبادی و آزادی برای ایران عزیز


و آرامش و آسایش برای ایرانیان و هم میهنان گرامی

خودمان  وجود نداشته و نداره , پس با دلی پر امید دوباره همین آرزو را هم برای سال جدید میکنیم.
    
سال کهنه را با همه خوب و بدها و شادی و غم ها و شیرینی ها و تلخی ها پشت سر گذاشتیم و تمام کردیم و حالا  ,


شادی و تندرستی و سربلندی را در سال جدید برای همه شما و خانواده محترم و عزیزتان از خدای بزرگ خواهان و خواستارم و بدانید که همه شما را دوست داشتم و دوست دارم و دوست خواهم داشت .


امیدوارم تمام روزهای سال پیش رو برای همه شما و عزیزانتان ,


با امید و خنده و شادی و بهروزی و کامرانی
 
و پر از رنگ و نور و مهربانی
 
                           و دوست داشتن و لطافت

                                      و زیبائی و عاشق شدن باشه ...  چنین باد و ایدون باد 

 
ارسال یک نظر