جمعه، فروردین ۰۲، ۱۳۹۲

سالی که نکوست از بهارش پیداست ...

سالی که نکوست از بهارش پیداست ...

 

درخت دوستی اوباما با خاک یکسان شد و نهال دشمنی سی ساله ایران و آمریکا آبیاری گشت ...

امسال از طرف رهبر جمهوری اسلامی سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامیده شد و در معنای لغوی حماسه ؛
[[  (حَ س ) [ ع . حماسة ] 1 - (مص ل .) دلیری کردن . شجاعت نمودن . 2 - (اِ.) شعر رزمی ]] معنی و تعریف شده است .//

 دلیری و شجاعت در میدان و وقت کارزار است و مرد و نامرد در آنجا معلوم میگردد........... ،

 و اما ...

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا ضمن تبریک سال نو و نوروز به ایرانیان و حکومت و حاکمان آن ، از شعار حافظ  شیرازی مبنی بر کاشتن درخت دوستی و برکندن نهال دشمنی به وسیله گفتگوی مستقیم و مذاکره ، پیامی مناسب با حال و هوای نوروز فرستاد ..........ولی رهبر جمهوری اسلامی با توجه به نامگذاری سال ١٣٩٢ به حماسه خوانی و حماسه سرائی پرداخت و به شرط اگر، گفت : 

اگر غلطی از آنها سر بزند ایران، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. و همچنین :مذاکره یک تاکتیک آمریکایی برای فریب دادن افکار عمومی است و اگر غیر از این است آمریکایی ها باید آن را اثبات کنند.// در نبرد سی و چند ساله جمهوری اسلامی و دولت آمریکا ، که خوراک خبری تمام رسانه های جهان است........ ،
 
 این ادبیات و لحن گفتار ، اگر مخاطبینش ، سازمان صلح جهانی و گروه های مخالف جنگ و حزب سبزهای اروپا هم که باشند و اگر بخواهند از گزینه های موجود خود ،جوابی بدهند مطمئنا خشن ترین و سخت ترین پاسخ را در نظر خواهند گرفت،
 چه رسد  به امریکا که بخاطر فروش و منفعت کارخانجات اسلحه سازی و استفاده و تبلیغ برای آنها و بیکار نشدن کارگرانش ،خر معطل چوش است و اسرائیل که برای تثبیت موجودیت و ساختن چهره ای مظلوم در دنیا ، نیاز به چنین تنشی دارد،
این تهدید بهانه خوبی خواهد بود ، چرا که این ضرب المثل ؛
 
جواب ....های ، هوی است ، در تمام جهان کاربرد و عینیت دارد .//

حال باید ببینیم نظر باراک اوباما به نظر کدام طرف 
(طرفداران جنگ با ایران و مخالفان آن ) بیشتر نزدیکتر
است   و آیا از بدعت خوششان می آید یا نمی آید؟ ...!!   هیچ نظری موجود نیست: